user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

Een jaar om weer met voldoening terug te kijken. De activiteiten door uw bestuur georganiseerd zijn door u allen weer goed ontvangen. Wat dacht u om te beginnen op 16 januari met een mini tea. Een wandelspeurtocht door de bossen bij Paleis Het Loo op 20 februari. Het bloemschikken op 23 maart, de jaarvergadering op 13 april. De opkomst van 24 leden lijkt weinig, maar als we het percentage nemen van alle leden liggen we boven het landelijk gemiddelde. 24 april hadden we de Paas bingo, zeer goed bezocht en een dag daarna zijn de jongeren van de vereniging paas eieren wezen zoeken bij fruitbedrijf Bouwman. De activiteit stond mede in het teken van het 65 jarig bestaan en daarom was er een entertainer in gehuurd en werd ieder voorzien van poffertjes. Een voor ieder een zeer geslaagde activiteit. In mei de traditionele bustocht voor onze oudere leden. Dit maal gingen we in de richting van en rondom paleis Soestdijk met aan het eind een voortreffelijk diner in Scherpenzeel. Op 12 juni een wandeltocht door de bossen van het Loo. Ook waren er activiteiten geen doorgang konden vinden. De geplande fietstocht kon door weersomstandigheden 2 maal geen doorgang vinden. Op 1 oktober is het 65 jarig bestaan van de vereniging op grootse wijze gevierd in de Prins Hendrik garage (voormalig theehuis). Er is opgetreden door het Matrozenkoor en het Delta combo. Ook heeft men kunnen genieten van een goed verzorgde barbecue. De wijnproefavond op 28 oktober werd bezocht door 30 leden. Een goed bezochte lady's avond in november op 14 november was weer reuze gezellig en is zowel door bezoekers als standhouders goed in de smaak gevallen. 17 november rondleiding Visio. Altijd weer verrassende reacties op deze activiteit. 6 december bloemschikken door 25 dames bij Labberton, 16 december de jaarlijkse Kerst bingo in grote getale bezocht. Dan hebben we weer de Kaartavonden gehad dit jaar en er is op 21 september nog een mountainbike rit georganiseerd samen met fa. Bongers een van onze sponsoren. Dit zal eveneens komend jaar weer op de activiteiten agenda worden geplaatst.


Een jaar waar we weer met veel plezier op kunnen terug kijken.


Al deze activiteiten kunnen en konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de convocaties en niet te vergeten mijn mede bestuursleden. Voor alle activiteiten is de animo groot en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze activiteiten en nieuwe activiteiten blijven organiseren. Heeft u de website verzorgt door Thomas Hoogeveen vorig jaar al eens bezocht? Mocht dit niet zo zijn doe het dan alsnog eens. Alle informatie over de vereniging kunt u hierop vinden. Wij zij er erg trots op. www.buurtvereniginghetloo.nl.


Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat hier in deponeert. Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt verlopen.


Per 1 januari 2011 waren er 596 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2011 625 leden/gezinnen. Een stijging van 19 leden. Waarvan 21 een per adres lid, dat wil zeggen leden die elders in Apeldoorn wonen. Een mooi aantal voor een leuke vereniging.


Apeldoorn, 4 april 2012


Dik Westerveld.
Secretaris.

 

Evenals voorgaande jaren heeft u het afgelopen verenigingsjaar weer mee kunnen doen aan diverse activiteiten. We begonnen het jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari, die goed werd bezocht en zeker voor herhaling vatbaar is.

 
De ingeplande kaartavonden werden goed bezocht, evenals de op 30 maart gehouden Paas bingo en de op 14 december gehouden Kerst bingo. Voor de eerste maal met groot succes op 4 maart een autopuzzeltocht georganiseerd. Het paaseieren zoeken bij fruitbedrijf Bouwman, dit keer op zaterdag 31 maart, is voor de jeugd, hun ouders en grootouders, een leuke bezigheid. Vooral de locatie is hiervoor zeer geschikt.


Wat nieuw in ons programma was, is de stadswandeling. Een schot in de roos, die zeker navolging zal vinden. En ook nieuw een op 5 september een mountainbike tocht. De geplande fietstocht in juni kon vanwege het slechte weet geen doorgang vinden. Evenals de wijnproefavond op 5 oktober en de cursus schilderen op 13 oktober. Hiervoor was dit keer de belangstelling niet voldoende om doorgang te laten vinden.


Wat wel succesvol waren zijn: de voorlichting over Zonne-energie op 8 oktober, de Oud Hollandsche spelen op 15 november, de lady's avond op 20 november en het maken van een Kerstdecoratie op 10 december. Ook hebben we nog een fietstocht gehouden. De Disco avond op 24 november is door een aantal leden van ons bezocht.


Ook onze jaarvergadering op 4 april mogen we niet vergeten. Voor deze avond kon een puzzel worden opgelost waarvan de antwoorden in ons boekje stonden. Er vielen mooie prijzen te winnen. Ook was er een foto presentatie van onze gehouden activiteiten. Een jaar met activiteiten waar we weer met veel plezier op kunnen terugkijken. Al deze activiteiten kunnen en konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de uitnodigingen en niet te vergeten mijn mede bestuursleden. Het blijkt dat voor het merendeel van de activiteiten de animo goed is en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze en nieuwe activiteiten blijven organiseren.


Thomas Hoogeveen zorgt dat onze web-site up to date blijft, onze dank hiervoor. Alle informatie over de vereniging kunt u hierop vinden. Wij zijn er trots op. www.buurtvereniginghetloo.nl. Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat daar in deponeert of aan ons door wil geven op een andere manier.


Tevens onze dank aan Hans Apon, die al het drukwerk voor ons verzorgd. Van de uitnodigingen aan u en ons jaarlijks aan huis verspreide boekje. De uitgave hiervan wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Hartelijk dank hiervoor.


Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt verlopen. Per 1 januari 2012 waren er 599 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2012, 586 leden/gezinnen. Een afname van 13 leden. Waarvan een aantal per adres lid, dat wil zeggen leden die elders in Apeldoorn wonen.


Apeldoorn, 17 april 2013 Dik Westerveld. Secretaris