user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

Ook dit verenigingsjaar stond weer bol van activiteiten die door het bestuur van de buurtvereniging zijn georganiseerd. Zo zijn de kaartavonden weer een volledig succes geweest, evenals de gehouden bingo’s, de middag met oud Hollandse spelen, gevolgd door een stamppotten maaltijd verzorgd door Wim Jansen, onze barman. De lady’s avond, het bloemschikken, het eieren zoeken voor de jeugd, de wandelingen met opdrachten in het paleis park en wat dacht u van de seniorentocht, die dit keer naar het gevangenismuseum in Veenhuizen ging. Een prachtige tocht met een goede lunch en aan het eind een goed diner. Verder zijn er nog voorlichtingsavonden georganiseerd over drugs gebruik en het voorzien van uw woning door middel door zonne-energie. Workshop Vilten. Ook hebben we nog kunnen genieten van een wijn proefavond. We prijzen ons gelukkig dat we de meeste van onze activiteiten kunnen houden in woonzorgcentrum De Veenkamp.


Al met al een jaar waar we weer met veel plezier op kunnen terug kijken. Al deze activiteiten konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de convocaties en niet te vergeten de mijn mede bestuursleden. Voor alle activiteiten is de animo groot en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze activiteiten blijven organiseren. De vernieuwde website is een prachtige site en wordt door Thomas Hoogeveen (Webdexter.nl) bijgehouden en wat ons betreft blijft hij dit nog lang doen. Heeft u er al een kijkje op genomen? Het is zeker de moeite waard. www.buurtvereniginghetloo.nl. Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat hier in deponeert.


Tevens zijn we afgelopen jaar druk geweest met het organiseren van ons 65 jarig bestaan. Wellicht hoort u in deze vergadering nog over de voorgenomen plannen. Mutaties binnen het bestuur. Afgelopen tijd hebben Lia Overduin en Jacqueline Veeneman als aspirant bestuursleden zitting genomen in het bestuur. U kunt vanavond beslissen of ze als volledig lid mogen toetreden. Voor ons is het een goede aanwinst en ze hebben al heel wat positieve dingen ingebracht. Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt. Per 1 januari 2010 waren er 584 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2010, 596 leden/gezinnen. Een stijging van 12 leden. Voor een 65 jarige vereniging geen gek resultaat.


Apeldoorn, 12 april 2011


Dik Westerveld.
Secretaris.