user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

JAARVERSLAG Buurtvereniging Het Loo over 2015


Onze eerste activiteit vond plaats op 6 januari 2015 in wooncentra De Veenkamp. Het was de eerste kaartavond van dit jaar. Eveneens hadden we hier de kaartavonden op 20 januari, 2 februari, 17 februari, 2 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april. Op deze laatste kaartavond werden de bekers aan de winnaars uitgereikt.


Op 31 augustus werd het kaarten hervat en werd er nog gespeeld op 14 september, 5 en 26 oktober, 9 november en 7 december. Evenals vorig jaar ook dit jaar weer de nieuwjaarsbijeenkomst in de Veenkamp op 11 januari. Ook dit jaar was het weer een gezellige bijeenkomst. In maart 3 activiteiten, 20 maart Paasbingo, 28 maart Paaseieren zoeken in de Boomgaard van fa Bouwman met nazit in de Olifantenschuur. Evenals andere jaren werd er volop door de buurtkinderen genoten. De geplande avond op 13 april, Sieraden maken, ging wegens onvoldoende inschrijving niet door. De jaarvergadering op 22 april werd bezocht door 39 leden. Na het doornemen van de agenda, werd er afscheid genomen van Riet Hoetelmans en Jacqueline Veeneman. De dames werden bedankt voor hun inzet en het vele werk wat ze voor de buurtvereniging hebben verricht. Als nieuw bestuurslid werd Hans Apon welkom geheten. Na de pauze was er een lezing van Tonia Niemoller, die vertelde over "Natuurlijke ontmoetingen in Paleispark Het Loo". Op 26 april weer een wandeling door de wijk door twee gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief, Leo van Klaveren en Jan Blom, beiden bewoners van onze wijk. Een boeiende wandeling met als eindpunt bij Potjandorie, waar gezellig werd nagebabbeld. 26 mei, de derde dinsdag in mei, tijd voor de jaarlijkse busreis. Dit keer ging de reis naar het Brabantse land. En wel naar Haps, waar we in de eetzaal van het Strohotel van een lunch werden voorzien. Hierna hebben we het bedrijf bezocht, waar advocaat werd gemaakt. Tevens werd er een eier tik wedstrijd gehouden, die door onze voorzitter werd gewonnen.


30 mei waren we al vroeg op de parkeerplaats van Visio Het Loo Erf, waar er tentjes, kramen en kleden werden ingericht voor de jaarlijkse rommelmarkt. Een gezellig dag geweest, al kon het weer wel wat beter. Op 6 juni vond een georganiseerde boswandeling plaats onder leiding van een boswachter in het Paleispark van Paleis Het Loo. Het was goed weer, Een prachtige wandeling met verrassende uitleg. 14 juni de jaarlijkse fietstocht uitgezet door de familie van Wezep. Een prachtige tocht welke onze leidde richting Klarenbeek en omstreken en met als begin en eindpunt De Veenkamp. 22 augustus ons jaarlijkse etentje met het bestuur. Dit maal In Hoog Soeren. 9 september in de bossen rond Apeldoorn een mountainbike tocht. Dit wederom met medewerking van Bongers Bikes. 15 personen hebben hier aan mee gedaan. 19 oktober Kleiduivenschieten in Didam. Dit evenement is voor de 2e maal georganiseerd en voor wat betreft de deelnemers, volgend jaar weer. Een activiteit niet alleen voor heren en zeker voor herhaling vatbaar. 16 november evenals voorgaande jaren de druk bezochte Lady's avond. Deze avond niet alleenin het restaurant van de Veenkamp, maar ook in het Trefpunt en de verjaardagskamer.


Helaas vanwege te weinig deelname en een misverstand ging de Oud Hollandse Spel middag met daaraan gekoppeld het stamppotbuffet niet door. Evenals de geplande avond om kerststukjes te maken. Ging om te weinig animo niet door. Wat wel doorging was de Kerst bingo. Met ongeveer 80 deelnemers ook nu weer een groot succes en een gezellige avond. Dank aan mijn mede bestuurders voor al het vele werk het afgelopen jaar verricht.


Ook wil ik hier onze adverteerders en sponsors bedanken voor hun bijdrage zodat we jaarlijks huis aan huis ons boekje kunnen verspreiden.


Apeldoorn, 13 april 2016 Dik Westerveld. Secretaris

Ook dit verenigingsjaar stond weer bol van activiteiten die door het bestuur van de buurtvereniging zijn georganiseerd. Zo zijn de kaartavonden weer een volledig succes geweest, evenals de gehouden bingo’s, de middag met oud Hollandse spelen, gevolgd door een stamppotten maaltijd verzorgd door Wim Jansen, onze barman. De lady’s avond, het bloemschikken, het eieren zoeken voor de jeugd, de wandelingen met opdrachten in het paleis park en wat dacht u van de seniorentocht, die dit keer naar het gevangenismuseum in Veenhuizen ging. Een prachtige tocht met een goede lunch en aan het eind een goed diner. Verder zijn er nog voorlichtingsavonden georganiseerd over drugs gebruik en het voorzien van uw woning door middel door zonne-energie. Workshop Vilten. Ook hebben we nog kunnen genieten van een wijn proefavond. We prijzen ons gelukkig dat we de meeste van onze activiteiten kunnen houden in woonzorgcentrum De Veenkamp.


Al met al een jaar waar we weer met veel plezier op kunnen terug kijken. Al deze activiteiten konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de convocaties en niet te vergeten de mijn mede bestuursleden. Voor alle activiteiten is de animo groot en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze activiteiten blijven organiseren. De vernieuwde website is een prachtige site en wordt door Thomas Hoogeveen (Webdexter.nl) bijgehouden en wat ons betreft blijft hij dit nog lang doen. Heeft u er al een kijkje op genomen? Het is zeker de moeite waard. www.buurtvereniginghetloo.nl. Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat hier in deponeert.


Tevens zijn we afgelopen jaar druk geweest met het organiseren van ons 65 jarig bestaan. Wellicht hoort u in deze vergadering nog over de voorgenomen plannen. Mutaties binnen het bestuur. Afgelopen tijd hebben Lia Overduin en Jacqueline Veeneman als aspirant bestuursleden zitting genomen in het bestuur. U kunt vanavond beslissen of ze als volledig lid mogen toetreden. Voor ons is het een goede aanwinst en ze hebben al heel wat positieve dingen ingebracht. Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt. Per 1 januari 2010 waren er 584 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2010, 596 leden/gezinnen. Een stijging van 12 leden. Voor een 65 jarige vereniging geen gek resultaat.


Apeldoorn, 12 april 2011


Dik Westerveld.
Secretaris.