user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

We hebben afgelopen verenigingsjaar weer flink wat activiteiten georganiseerd. We begonnen het jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 13januari. Het was een gezellige middag en goed bezocht. De ingeplande kaartavonden werden als van oud goed goed bezocht. Al kunnen we nog wel enige kaarters gebruiken.


22 januari een voorlichtings-avond georganiseerd op het gebied Erfrecht, Het levens- testament, Schenk –en erfbelasting. De lezing werd gegeven door Mr. Anja Hassema. 6 februari een cursus fotograferen georganiseerd. Zondag 17 maart werd de geplande autopuzzeltocht afgeblazen wegens te weinig deelname. Vrijdag 22 maart de jaarlijkse Paas bingo. Zaterdag 23 maart voor onze jeugdige gezinsleden Paaseieren zoeken bij fruitteelt bedrijf Bouman. Zondag 21 april een goed bezochte stadswandeling. Dinsdag 21 mei onze niet weg te denken busreis. Helaas was het weer tijdens de boottocht spelbreker. Vrijdag 24 mei voor de 1e keer door ons een georganiseerde bridge drive voor zowel leden als niet leden. Zaterdag 25 mei een boswandeling onder leiding van een boswachter in het paleispark van Paleis Het Loo. Zondag 9 juni ook dit keer weer een prachtige fietstocht georganiseerd door de fam. Van Werven, rond Apeldoorn. Woensdag 11 september een Mountainbike tocht in de bossen rond Apeldoorn. Dit met medewerking van Bongers Bikes. De voor 20 oktober georganiseerde Jeu de Boules vond geen doorgang wegens te weing belangstelling. Dinsdag 22 oktober bezoek aan Visio met een rondleiding en uitleg door medewerksters van Visio. Donderdag 7 november. De middag met oud Hollandse spelen en daarna een stamppot buffet. Waarvan door de deelnemers volop werd genoten. Maandag 18 november de goed bezochte lady'savond. Donderdag 12 december met veel plezier door dames leden een kerststuk gemaakt bij fa. Labberton. Vrijdag 20 december de traditionele Kerst bingo met een goed gevulde zaal en mooie prijzen.


Een jaar bol van activiteiten waar we weer met veel plezier op kunnen terugkijken. Al deze activiteiten kunnen en konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de uitnodigingen en niet te vergeten mijn mede bestuursleden. Het blijkt dat voor het merendeel van de activiteiten de animo goed is en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze en nieuwe activiteiten blijven organiseren.


Thomas Hoogeveen zorgt dat onze web-site up to date blijft, onze dank hiervoor. Alle informatie over de vereniging kunt u hierop vinden. Wij zijn er trots op. www.buurtvereniginghetloo.nl. Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat daar in deponeert of aan ons door wil geven op een andere manier. Tevens onze dank aan Hans Apon, die al het drukwerk voor ons verzorgd, van de uitnodigingen aan u en ons jaarlijks aan huis verspreide boekje. De uitgave hiervan wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Hartelijk dank hiervoor.


Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt verlopen. Per 1 januari 2013 waren er 586 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2013, 605 leden/gezinnen. Een toename van 19 leden. Waarvan een aantal per adres lid, dat wil zeggen leden die elders in Apeldoorn wonen.


Apeldoorn, 17 april 2014 Dik Westerveld. Secretaris