user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

De vereniging is ontstaan op 3 oktober 1946. Het doel van de vereniging is de belangen der buurt in algemene zin te bevorderen, met uitzondering van staatkundig en godsdienstige belangen.

 

Hoe wordt de vereniging bestuurd?
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden) en kan maximaal uit 9 personen bestaan. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden via een jaarvergadering.

 

Deze vergadering dient te worden uitgeschreven binnen 6 maanden na het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De laatste jaren is de jaarvergadering gehouden in de maand april in Zorgcentrum de Veenkamp. Vanaf 2022 zal De jaarvergadering plaatsvinden bij Casa Bonita.

 

DSC 8668

 

Het bestuur van links naar rechts
Peter Hoogeveen, Dik Westerveld, Hans Plattel, Anetta Wilpshaar, Dik Westerveld, Hans Apon en Francis Tiemens.

 

Aantal leden en contributie
De vereniging telt ongeveer 500 leden / adressen. Kosten van het lidmaatschap bedragen 7 euro per jaar per adres. De contributie wordt eenmaal per jaar persoonlijk geind in de periode maart april ook om het contact met de buurt te behouden.

 

Indeling wijk Buurtvereniging Het Loo
Vanaf de naald:
Zwolseweg, links de Loseweg t/m de Koningstraat de gehele wijk
Zwolseweg rechts Loseweg tot aan de Langeweg,
Koninginnelaan linksaf tot aan de Anklaarseweg links naar de Zwolseweg, aan de rechterkant de Balmer-Dopler-Kepler en Sneliusstraat tot aan de Marconistraat.
Zwolseweg links en rechts tot aan de beek (Haeftenkazerne, wijk Jagershuizen tot Kostverloren)

 

Hoe kunt u lid worden?
U moet in de wijk wonen (of per adres lid worden bij iemand uit de wijk). Aanmelden kan snel en eenvoudig via het aanmeldformulier op de website, of u meldt zich aan via de aanmeldingsstrook in het jaarboekje en levert dit in bij een van de bestuursleden of ons vaste opgave adres. Zie hiervoor de n.a.w. gegevens in het boekje of de website.

 

Opgave activiteit en communicatie
Van alle georganiseerde activiteiten wordt een convocatie / uitnodiging opgesteld en (digitaal) bezorgd bij de leden. Indien men wenst deel te nemen aan een activiteit kan men dit kenbaar maken door zich op te geven via de antwoordstrook die onder aan de convocatie wordt weergeven. Deze strook dient volledig te worden ingevuld en met een eventuele bijdrage ingeleverd worden bij het vaste inleveradres van de buurtvereniging.

 

118880646 3405921516139410 2416823983449187581 n

 

Op ons vaste inleveradres: Primera Westra Kerschoten op het Mercatorplein 26-28.

 

Jaarboekje
Jaarlijks wordt een boekje uitgebracht door de buurtvereniging met verhalen en foto's over de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Dit boekje met een oplage van 1700 stuks wordt huis aan huis bezorgd ook aan niet leden. Begin december komt dit boekje uit. Dit boekje is ook als PDF bestand te downloaden c.q. raadplegen op onze website.