user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

Jaarverslag Buurtvereniging Het Loo over 2016
Evenals vorig jaar ook dit jaar weer de nieuwjaarsbijeenkomst in de Veenkamp op 10 januari. Goede opkomst en een gezellige bijeenkomst.

De eerste kaartavond vond plaats op 11 januari 2015 in wooncentra De Veenkamp. Eveneens hadden we hier de kaartavonden op 20 januari, 8 februari, 22 februari, 2 maart, 7 maart, 28 maart en 11 april. Op deze laatste kaartavond werden de bekers aan de winnaars uitgereikt.

Op 12 september werd het kaarten hervat en werd er nog gespeeld op 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 28 november en 12 december.

13 februari werd er gewandeld in het paleis Park.

In maart 3 activiteiten, 18 maart Paasbingo, 12 maart Paaseieren zoeken in de Boomgaard van fa Bouwman. Dit keer met een uitgebreid programma met een goochelaar en een poffertjeskraam. Dit in verband met het 70 jarig bestaan van de buurtvereniging.

13 april, de jaarlijkse jaarvergadering. Voor het verslag verwijs ik u naar de notulen. Na de pauze werd de film de Parel van de Veluwe vertoond.

Op 24 april een wandeling georganiseerd, door twee gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief, Leo van Klaveren en Jan Blom, werd een wandeling gemaakt rond Orpheus. Een boeiende wandeling met als eindpunt bij Potjandorie, waar gezellig werd nagebabbeld.

17 mei, de derde dinsdag in mei, tijd voor de jaarlijkse busreis. De reis ging naar Kinderdijk, waar we een prachtige bustocht in de omgeving van de molens hebben gemaakt. Afgesloten werd met een goed verzocht diner.

28 mei waren we al vroeg op de parkeerplaats bij Visio Het Loo Erf, waar er tentjes, kramen en kleden werden ingericht voor de jaarlijkse rommelmarkt. Een gezellige dag geweest.

12 juni de jaarlijkse fietstocht uitgezet door de familie van Wezep. Een prachtige tocht welke onze leidde door de weilanden rond Apeldoorn en met als begin en eindpunt De Veenkamp.

Op 18juni vond een georganiseerde boswandeling plaats onder leiding van een boswachter in het Paleispark van Paleis Het Loo. Het was goed weer, Een prachtige wandeling met verrassende uitleg.

2 september ons jaarlijkse etentje met het bestuur. Dit maal in de Keizerskroon.

7 september in de bossen rond Apeldoorn de jaarlijkse mountainbike tocht. Dit wederom met medewerking van Bongers Bikes.

10 september de feestavond ter gelegenheid van het 70 jarige bestaan. Deze werd gehouden met een diner in restaurant de Keizerskroon. Medewerking werd verleend door het Delta Combo en een goochelaar die zijn kunsten vertoonde aan de tafels. Aan het einde van de avond werden de dames voorzien van een boeketje bloemen. Een gezellige en geslaagde avond. Er werd veel gedanst en gezellig gesproken.

1 oktober Kleiduivenschieten in Didam. Dit evenement is voor de 2e maal georganiseerd en voor wat betreft de deelnemers, volgend jaar weer.Een activiteit niet alleen voor heren en zeker voor herhaling vatbaar.

20 oktober werd door ons een filmavond georganiseerd in de Veenkamp. Getoond werd de film Fanfare van Bert Haanstra. Er waren veel bezoekers.

Er werd volop genoten van deze Nederlandse komedie.

10 november de Oud Hollandse Spel middag met daaraan gekoppeld het stamppotbuffet.

14 november evenals voorgaande jaren de druk bezochte Lady's avond. Deze avond zowel in het restaurant van de Veenkamp, en ook in het Trefpunt en de verjaardagskamer.

De geplande avond om kerststukjes te maken. Ging om te weinig animo niet door.

Wat wel doorging was de Kerst bingo op 16 december. Ook nu weer een groot succes en een gezellige avond, mede door de grote opkomst.

Dank aan mijn mede bestuurders voor al het vele werk het afgelopen jaar verricht.

Ook wil ik hier onze adverteerders en sponsors bedanken voor hun bijdrage zodat we jaarlijks huis aan huis ons boekje kunnen verspreiden.

Apeldoorn, 12 april 2017 Dik Westerveld. Secretaris