user_mobilelogo

Afbeelding2

 

 

bgfbgfbgfbfgf

 

Een jaar om weer met voldoening terug te kijken. De activiteiten door uw bestuur georganiseerd zijn door u allen weer goed ontvangen. Wat dacht u om te beginnen op 16 januari met een mini tea. Een wandelspeurtocht door de bossen bij Paleis Het Loo op 20 februari. Het bloemschikken op 23 maart, de jaarvergadering op 13 april. De opkomst van 24 leden lijkt weinig, maar als we het percentage nemen van alle leden liggen we boven het landelijk gemiddelde. 24 april hadden we de Paas bingo, zeer goed bezocht en een dag daarna zijn de jongeren van de vereniging paas eieren wezen zoeken bij fruitbedrijf Bouwman. De activiteit stond mede in het teken van het 65 jarig bestaan en daarom was er een entertainer in gehuurd en werd ieder voorzien van poffertjes. Een voor ieder een zeer geslaagde activiteit. In mei de traditionele bustocht voor onze oudere leden. Dit maal gingen we in de richting van en rondom paleis Soestdijk met aan het eind een voortreffelijk diner in Scherpenzeel. Op 12 juni een wandeltocht door de bossen van het Loo. Ook waren er activiteiten geen doorgang konden vinden. De geplande fietstocht kon door weersomstandigheden 2 maal geen doorgang vinden. Op 1 oktober is het 65 jarig bestaan van de vereniging op grootse wijze gevierd in de Prins Hendrik garage (voormalig theehuis). Er is opgetreden door het Matrozenkoor en het Delta combo. Ook heeft men kunnen genieten van een goed verzorgde barbecue. De wijnproefavond op 28 oktober werd bezocht door 30 leden. Een goed bezochte lady's avond in november op 14 november was weer reuze gezellig en is zowel door bezoekers als standhouders goed in de smaak gevallen. 17 november rondleiding Visio. Altijd weer verrassende reacties op deze activiteit. 6 december bloemschikken door 25 dames bij Labberton, 16 december de jaarlijkse Kerst bingo in grote getale bezocht. Dan hebben we weer de Kaartavonden gehad dit jaar en er is op 21 september nog een mountainbike rit georganiseerd samen met fa. Bongers een van onze sponsoren. Dit zal eveneens komend jaar weer op de activiteiten agenda worden geplaatst.


Een jaar waar we weer met veel plezier op kunnen terug kijken.


Al deze activiteiten kunnen en konden niet plaatsvinden zonder alle hulp van onze vrijwilligers. De leden die helpen bij het kaarten, het rondbrengen van de convocaties en niet te vergeten mijn mede bestuursleden. Voor alle activiteiten is de animo groot en wij zullen als bestuur zeker zoveel mogelijk van deze activiteiten en nieuwe activiteiten blijven organiseren. Heeft u de website verzorgt door Thomas Hoogeveen vorig jaar al eens bezocht? Mocht dit niet zo zijn doe het dan alsnog eens. Alle informatie over de vereniging kunt u hierop vinden. Wij zij er erg trots op. www.buurtvereniginghetloo.nl.


Er staat ook een ideeënbus bij, mocht u nog een idee voor ons hebben, zouden wij het leuk vinden als u dat hier in deponeert. Het afgelopen jaar is het leden aantal als volgt verlopen.


Per 1 januari 2011 waren er 596 leden/gezinnen lid van de vereniging. En per 31 december 2011 625 leden/gezinnen. Een stijging van 19 leden. Waarvan 21 een per adres lid, dat wil zeggen leden die elders in Apeldoorn wonen. Een mooi aantal voor een leuke vereniging.


Apeldoorn, 4 april 2012


Dik Westerveld.
Secretaris.